Leírás

rövid szárnyú alakja = formae micropterae:

Feje aránylag hosszú, előrenyúló, több mint másfélszer olyan hosszú, mint az előtora, homlokíve hiperbolikus (6. ábra: A). Félfedője alig csillogó, sötét rajzolata határozottan előtűnik, éles ellentétben van a nagyon halvány alapszínnel. Rajzolata azonban elég gyakran nem ilyen kifejezett, sőt egészen el is fakulhat. Melegvízi, mindig kisebb példányai között (f. episcopalis HORV.) olyanok is akadnak, amelyek coriumának tövi része teljesen sötétbarna, s csak egy keskeny, világos sáv osztja 2 hosszanti foltra. Potrohának 3. hátlemezén 3-8 submarginalis sörte ered. Mindkét ivar 7. hátlemezének középlebenye aránylag hosszú, a nőstényé trapéz alakú (7. ábra: C). A hím jobboldali paramerája (7. ábra: A) egyenletesen keskeny és ívelt, a baloldalira (7. ábra: B) jellemző, hogy aránylag rövid és széles, gyengén csavart csúcsának rövid végkiugrása van. ♂, ♀ = 2,25 (1,83-2,63) mm.


Pontomediterrán faj, Magyarországon éri el legnyugatibb előfordulását. Hazánk síkvidéki vizeiből több helyről előkerült. Életmódját pontosabban még nem ismerjük, de amint látszik, főként állóvizekben, tavakban, mocsarakban, holtágakban fordul elő. Melegvízi példányai (Hévíz, Tata, Püspökfürdo) jóval kisebbek ( = cupitata HORV., episcopalis HORV.)


pusilla HORV.

teljes szárnyú alakja = formae macropterae:

Fejének bomlokíve hiperbolikus körvonalú (6. ábra: B). Félfedőjének sötét rajzolata élesen körülhatárolt. A potroh 3. hátlemezén submarginalis sörtesor húzódik. A nőstény 7. haslemezének trapéz alakú középlebenye hosszú (7. ábra: C). A hím paramerái mint 7. ábra: A-B. ♂, ♀ = 2,54 (2,47-2,68) mm.
Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)