Leírás

Az előhát elülső részének az előző fajénál szélesebb halványsárga vagy sárgásbarna harántsávja nem megszakított. Sötétbarna alapszínű poloska. 1. csápíze disztális vége kivételével, combjának tövi fele, connexivumának nagy része és gyakran az 1., valamint utolsó 2 hátlemezének közepe sárgásbarna. A teljes szárnyú forma szárnya feketésbarna, 5-6 fehér folttal. A hasoldal túlnyomó része fekete, finom ezüstös szőrözettel fedett, 2-2,2 mm.


Az egész Palearktikumban előfordul. Faunaterületünkön hazánkban (Budapest, Harkány, Kisbalaton, Tata) és tőlünk délre fordul elő, Magyarországon ritka. Júliusban, szeptemberben és októberben gyűjtötték.


pygmaea DUF.
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)