Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Teste fekete, olykor gyenge ércfénnyel, csápjai és lábai, valamint tapogatói sárgásvörös színűek. Az előtor hátának oldalai gyengén íveltek, széles szegélye duzzadt és nem pontozott, korongja finoman és olykor elmosódottan pontozott. A szárnyfedők pontsorai erősek, de közterecskéi a szegély felé sem domborúak és pontsorai a váll körül sem durvák. Az 5—7. közterecske elöl sokkal szélesebb, mint maguk a pontok. Felülete fényes. (153. ábra.) 2—3 mm.

Előfordul az Alpokban, Németország magas hegységeiben és a horvátországi hegyekben. A Francia-Alpokban és a Pireneusokban, valamint a Balkán-félsziget hegyein 1—1 önálló alfaj helyettesíti. Magyarországon a törzsalak eddig csak a Bakony hegységből (Zirc) került elő, bár valószínű, hogy Nyugat-Magyarországon a Kőszegi- és Sopron környéki hegyekben, valamint a délnyugati határvidék hegyeiben mindenütt elő fog kerülni. A bogár főleg kövek alatt, moha között vagy az erdőszegély alacsony növényzetén tartózkodik. Irodalmi adatok szerint tápnövénye az áfonya

Változata:

1. Az előtor háta keskenyebb, oldalai alig íveltek, felülete durvábban pontozott. A szárnyfedők pontsorai nagyon durvák, közterei gyengén domborúak, keskenyebbek, szélső pontsorai a váll magasságában igen durvák és az 5—7. közterecske ott keskenyebb, mint maguk a pontok. Teste felül többnyire határozottan kékes színű vagy ércfényű. — Előfordul a Szudétáktól a Kárpátok egész vonulatában és a Magyar Középhegységben a Pilisi-hegyektől a Bükk hegységig
ssp. carpathica Heikert.
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Minota carpathica

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás