Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Apró, majdnem gömbölyű, felül fekete, sokszor gyengén ércszínű, az éretlen példányok sötétbarna színűek vagy feketék. Alul mindig világosabb, lábai és csápjai vörösek vagy sárgák. Feje sűrűn recézett, előtora sima, elmosódottan recézett, alig láthatóan pontozott. Szárnyfedői olykor sorokba rendezetten pontozottak, vagy a pontozása kuszált és a közterek is sűrűbben pontocskázottak; olykor a közterek nem pontozottak. A szárnyfedők pontozásának kifejlődése igen változatos (). 1—1,5 mm.

Közép-európai hegyvidéki faj, amely Magyarországon is a hegy- és dombvidék erdeiben a fákat borító mohapárna alatt és az avarban mindenütt gyakori. Irodalmi adatok alapján tápnövényei a Plantago lanceolata, a Teucrium scordonia és a Digitalis purpurea (= Wroblewskii Wankow.)
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Mniophila muscorum

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás