Leírás

Az 1. csápíz disztális vége kivételével fekete, a 2. csápíz sárga. Testének színezete az előző fajokéhoz hasonló. Szárnyainak mintázata a világos példányokon az elegantula FALL.-hoz hasonló (30. ábra: D), a mesocoriumon azonban több a világos szín. A sötétebb állatokon a mesocoriumnak csak az exocoriummal határos része világos (30. ábra: E), a sötét állatokon az exocorium disztális része is zömmel fekete (30. ábra: F). A mesocorium exocoriummal határos részének proximális darabja még a legsötétebb példányokon is világos, az előző fajon ez a mező mindig sötét (29. ábra). 3-4,2 mm.


Euroszibériai faj, Európában általánosan elterjedt. Hazánkban gyakori, a hegyvidékek kivételével elszórtan szinte az egész országból előkerült, a Nagyalföld tiszántúli, száraz területeiről azonban nincs adatunk. Áprilistól decemberig szinte minden időszakban gyűjtötték.


Cocksi CURT. akt.: cocksii - szerk.
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.