Leírás

A homlokon a szemek belső szegélye mellett 1-1 kis sárga folt van. Az előtor háta egyszínű fekete (♂) vagy egyszínű vörös (♀), nagyon finoman pontozott és fényes. Lábai és a teste alul feketék, szárnyfedői egyszínű vörösek, olykor fekete foltokkal. Az előtor háta a ♀ esetében olykor a közepén és a szegélyein fekete. Feje a homlokfoltok kivételével fekete, a csápok vége sárga. 6-7 mm.

Egész Európában és Szibériában előfordul, faunaterületünkön is mindenütt honos, ahol tápnövénye, a mogyoró megtalálható. Április végétől július elejéig gyakori — Mogyorólevelész

coryli L.

Változatai:

1 (8) A szárnyfedőkön nincs fekete folt.

2 (3) Az előtor háta egyszínű vörös (♀) vagy egyszínű fekete (♂). – Gyakori
forma typica

3 (2) A fekete előtor hátának legalább hátulsó szögletei sárga szegéllyel keretezettek.

4 (5) Csak az előtor hátulsó szögletében van sárga folt. ♂ - A törzsalak közt nem ritka
ab. Franzi Burlini

5 (4) Az előtor hátának oldalszegélye és elülső szegélye is sárga.

6 (7) Az előtornak csak az oldal- és elülső szegélye sárga, korongja fekete, sárga folt nélkül. ♂ - Nem ritka
ab. brevecinctus Pic

7 (6) Az előtor korongján is van kisebb-nagyobb sárga folt. ♂ - Bécs környékéről írták le, előfordulása Magyarországon is várható
[ab. Curtii Mader]

8 (1) A szárnyfedőkön fekete foltok vannak.

9 (14) Mindkét szárnyfedőn 1-1 fekete folt van.

10 (13) A fekete folt a vállon van.

11 (12) Az előtor háta olyan, mint a törzsalaké: vagy teljesen fekete (♂), vagy egyszínű vörös (♀). – Gyakori
ab. Benoiti Pic

12 (11) A fekete előtor hátának oldalpereme és elülső szegélye sárga. ♂ - Ritka
(Esztergom)
ab. combinatus Kasz.

13 (10) A szárnyfedők fekete foltja a korong közepe mögött van. ♀ - Ritka, faunaterületünkről csak Herkulesfürdőről ismerjük
[ab. dorsosignatus Reitt.]

14 (9) Mindkét szárnyfedőn 2 vagy több fekete folt van.

15 (20) Az előtor háta olyan, mint a törzsalaké: vagy egyszínű fekete (♂), vagy egyszínű vörös (♀).

16 (17) 1 folt a vállon és 1 folt a korong közepe mögött fekete. ♂, ♀, - Gyakori
ab. temesiensis Suffr.

17 (16) 2 folt a szárnyfedők tövében és 1 a korongon a közepe mögött fekete; a tövi foltok összeolvadhatnak.

18 (19) A szárnyfedők vállán, továbbá a tövének közepén levő folt szabad, a korong foltja nagy. ♂, ♀ - Faunaterületünkön a Kárpátokból ismerjük (Rozsnyó, Bártfa, Herkulesfürdő). Magyarországi előfordulása is várható.
[ab. Weiseianus Pic

19 (18) A szárnyfedők tövében levő 2 folt harántirányban összefolyt. ♀ - Előfordulása faunaterületünkön is várható
[ab. semiconnexus Pic]

20 (15) A vörös előtor hátának közepén nagy, elmosódott szélű fekete folt van, azonkívül oldalpereme is fekete. A szárnyfedők vállán és korongján is van fekete folt. ♀ - Ritka (Budapest: Zugliget, Herkulesfürdő)
ab. Stilleri Kasz.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)