Leírás

Előháta csak kevéssel hosszabb, mint amilyen széles, a teljes szárnyú alaké 1,1-szer szélesebb, mint amilyen hosszú. A 7. hátlemez fekete középsáv nélküli. Kisebb és valamivel zömökebb állat (9. ábra), szemei nagyobbak, erősebben kiállók, távolságuk valamivel kevesebb, mint szélességük kétszerese (2. alnem: Dolichonabis s. str.). Feje kevésbé megnyúlt, a szemek mögötti fejrész rövidebb (19. ábra: C). Színezete az előzőéhez hasonló (Nabis lineatus - szerk.). A paramer korongja alig hosszabb, mint a nyél (11. ábra: C), csúcsának nyúlványa jelentéktelen, a korong majdnem félkör alakú. 8-9 mm.


Egész Európában előfordul, Skandináviában és a brit szigeteken is él, Szibériában és Kamcsatkán is megtalálható. Régebben Észak-Amerikából is kimutatták, kiderült azonban, hogy az amerikai állatok önálló fajt képviselnek. Európában boreomontán állat. Faunaterületünkön eddig csak három lelőhelye ismert, hazánkban csak Malomsok mellett gyűjtötték. Hűvös, párás helyeken él, július végén találták.


[Nabis limbatus DAHLB.]
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó