Leírás

A radiusmedia a középmező közepén és a cubitusszal való találkozásánál levő sötét foltoknál enyhén, de jól láthatóan felemelkedik. Széles tojásdad poloska. Feje fekete, rajta 3 sötétbarna tövis van, a homloktövis gyakran alig kivehető, apró. A csápok sárgák, 4. ízük vége sötétbarna. Az előhát fényes fekete, pereme, nyúlványa és a nyakhólyag sárga vagy sárgásbarna. A csipkézet egyes erei sötétbarnák. A szegélymező szemei nagyok, az oldalmező 3-4-soros. A radiusmedia tövén nincs sötét folt, a középmező erősen homorú. A hártyán elmosódó sötét folt van. 3-3,8 mm.


Egész Európában elterjedt, hazánkban is mindenfelé előfordul, gyakori. Mocsaras, nedves réteken, liget- és láperdőkben fordul elő. Ismert hazai tápnövényei a fekete nadálytő (Symphytum officinale) és a komló (Humulus). Kifejletten telel át, erős rajzása májusban kezdődik, és szeptemberig tart (= symphyti VALLOT, 1829) - nadálytő-csipkéspoloska


humuli (FABRICIUS, 1794)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó