Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
A radiusmedia a középmező közepén és a cubitusszal való találkozásánál levő sötét foltoknál enyhén, de jól láthatóan felemelkedik. Széles tojásdad poloska. Feje fekete, rajta 3 sötétbarna tövis van, a homloktövis gyakran alig kivehető, apró. A csápok sárgák, 4. ízük vége sötétbarna. Az előhát fényes fekete, pereme, nyúlványa és a nyakhólyag sárga vagy sárgásbarna. A csipkézet egyes erei sötétbarnák. A szegélymező szemei nagyok, az oldalmező 3-4-soros. A radiusmedia tövén nincs sötét folt, a középmező erősen homorú. A hártyán elmosódó sötét folt van. 3-3,8 mm.


Egész Európában elterjedt, hazánkban is mindenfelé előfordul, gyakori. Mocsaras, nedves réteken, liget- és láperdőkben fordul elő. Ismert hazai tápnövényei a fekete nadálytő (Symphytum officinale) és a komló (Humulus). Kifejletten telel át, erős rajzása májusban kezdődik, és szeptemberig tart (= symphyti VALLOT, 1829) - nadálytő-csipkéspoloska


humuli (FABRICIUS, 1794)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Magyar nevek:

nadálytő-csipkéspoloska

Forrás:

- RÉDEI, D.: A Naszály poloskafaunája (Heteroptera). (True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Mt Naszály (Hungary).) – In: PINTÉR, B. & TÍMÁR, G. (eds):A Naszály természetrajza. Tanulmánygyûjtemény. (A natural history of Mt Naszály, Hungary.) Rosalia (A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei, 5.) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 521–532.

tüdőfű csipkéspoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos nevek:

Dictyla humuli

Források:

- RÉDEI, D.: A Naszály poloskafaunája (Heteroptera). (True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Mt Naszály (Hungary).) – In: PINTÉR, B. & TÍMÁR, G. (eds):A Naszály természetrajza. Tanulmánygyûjtemény. (A natural history of Mt Naszály, Hungary.) Rosalia (A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei, 5.) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 521–532.

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Monanthia symphyti

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.