Leírás

Mindkét ivar középső lábszárának tövi vége a belső oldalán nem félkör alakúan kivágott, a hím középső combja csúcsi végének belső oldalán nincs merev szőrcsomó, itt csak néhány hosszabb szőr ered (15. ábra: D). Előhátán (14. ábra: C) 15- 17 többnyire szabálytalan lefutású, elágazó, világos harántsáv húzódik; hossza szélességének kb. 3/4-e. Félfedőjét (14. ábra: F) egyenletes, világos, zegzugos foltok tarkítják, a clavus tövén levők kissé szélesebbek és részben összefolynak, a membrán szélén a foltok sugarasan rendeződnek el; együttvéve a sötét alapszín uralkodik a világos mintázat fölött. A hím palája (13. ábra: F) hosszú, keskeny, oldaltövis-sorát 27-32 tövis alkotja, a sor csúcsi vége meredeken hajlik le. Strigilje (15. ábra: I) 8- 10 fésűs lemezkesorból áll, közülük 3-4 megszakított. 13-15 mm.


Egész Európából ismeretes, Magyarországon is általánosan elterjedt. Hegyes síkvidéki vizekben egyaránt él (= Geoffroyi LEACH, striata GEOFFR. nec. L.)


punctata ILLIG.
Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)