Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Mindkét ivar középső lábszárának tövi vége a belső oldalán nem félkör alakúan kivágott, a hím középső combja csúcsi végének belső oldalán nincs merev szőrcsomó, itt csak néhány hosszabb szőr ered (). Előhátán (14. ábra: C) 15- 17 többnyire szabálytalan lefutású, elágazó, világos harántsáv húzódik; hossza szélességének kb. 3/4-e. Félfedőjét () egyenletes, világos, zegzugos foltok tarkítják, a clavus tövén levők kissé szélesebbek és részben összefolynak, a membrán szélén a foltok sugarasan rendeződnek el; együttvéve a sötét alapszín uralkodik a világos mintázat fölött. A hím palája () hosszú, keskeny, oldaltövis-sorát 27-32 tövis alkotja, a sor csúcsi vége meredeken hajlik le. Strigilje () 8- 10 fésűs lemezkesorból áll, közülük 3-4 megszakított. 13-15 mm.


Egész Európából ismeretes, Magyarországon is általánosan elterjedt. Hegyes síkvidéki vizekben egyaránt él (= Geoffroyi LEACH, striata GEOFFR. nec. L.)


punctata ILLIG.
Forrás: Soós, Á. (1963): Poloskák VIII. - Heteroptera VIII.: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

nagy búvárpoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Corixa punctata

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Bakonyi, Vásárhelyi: Aquatic and semiaquatic bugs of the Bükk National Park

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

- Pal Boda, Tamás Bozóki, Tamás Vásárhelyi, Gábor Bakonyi, Gábor Várbíró (2015): Revised and annotated checklist of aquatic and semi-aquatic Heteroptera of Hungary with comments on biodiversity patterns

Társalgás