Leírás

Az előtor hátának oldalszéle oldalról nézve S-alakú gyenge görbületet képez (). Pajzsocskája széles és rövid, a vége lemetszett vagy gyengén lekerekített, erősen és határozottan pontozott. Az előtor pontozása egy nagyon keskeny középvonalat kivéve mindenütt igen sűrű és egyenletes, oldalszéle felülről nézve ívelt. A 3. 4. és 5. csápíze közel egyforma hosszú. Homloka széles és teljesen lapos, a 3 homloka is széles. A hímek utolsó haslemeze a tövében középen vagy 2 kis, fényes bütyökkel, vagy gyengén fogazott lapos harántléccel; előtte a haslemez lenyomott (). 6,5-8 mm.

Előfordul egész Európában és Szibériában, faunaterületünkön a síkságon és dombvidéken éppúgy közönséges, mint a hegyvidéken. A bogarak különféle virágokon, elsősorban Compositákon találhatók (V—VIII.) — Nagy fészkesbogár

Alfajai:

1 (2) Az előtor hátának és a szárnyfedőknek pontozása durvább, a pontok közterei nem recézettek és nem pontocskázottak, emiatt felülete fényesebb. A 3 utolsó haslemezének a tövében 2 kis, fényes bütyök van (). Termete átlagban kisebb, 6,5-7,5 mm. - Előfordul Közép- és Délkelet-Európában, Kisázsiában és Szibériában. Magyarországon is ez az alfaj honos
ssp. sericeus L.

2 (1) Az előtor hátának és a szárnyfedőknek pontozása finom, a pontok közterei finoman pontocskázottak, emiatt felülete kevésbé fényes. A ♂ utolsó haslemezén középen a tövében nincs dudor, csak egy alig fogacskázott gyenge harántléc látható (). Termete átlag nagyobb, 7,5-8 mm. — Előfordul Olaszországban és a Balkán-félsziget északnyugati felében, faunaterületünkön Horvátországban
[ssp. zambanellus Mars.]

Változatai:

1. Felülete élénkzöld. - Nagyon közönséges
forma typica

2. Felülete sárgaréz színű vagy aranyoszöld. – Gyakori
ab. pratorum Suffr.

3. Felülete rézvörös vagy bíborfényű. - Gyakori (= purpureus Csiki)
ab. purpureicolor Pic

4. Felülete aranyoszöld vagy feketészöld. – Gyakori
ab. viridiaureus Depoli

5. Felülete kék vagy ibolyaszínű. – Gyakori
ab. parellinus Clav.

6. Feje és előtora aranyos, szárnyfedői zöld színűek. – Ritka
ab. semiviridescens Pic

7. Az előtor háta kékeszöld, a szárnyfedői bíbor vagy lila színűek. - Ritka (Pécel) (= bicolor Depoli nec Eschsch.)
ab. bicolorata Kasz.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó