Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Előhátán erőteljes harántbemélyedés húzódik, a hímé mély és árkos, a nőstényé lapos. A pajzs rövid, csak a potroh közepéig ér, domború, hegyes vége hirtelen ellaposodik. A membrán fehér, alapja azonban fekete (6. ábra). Csípői köröskörül borotvapamacshoz hasonlóan sűrűn, simán, rendezetten szőrösek (7. ábra: D). 9-11 mm.


A palearktikus faunaterületen Észak-Európa és Észak-Ázsia kivételével mindenütt elterjedt. Ismert még az etiópiai és az orientális, sőt részben az ausztráliai faunaterületen is. Hazánkban nem gyakori, de majdnem mindenütt előfordul. Leginkább kopár helyeken, fövenyeken, meszes talajon kövek alatt található. (IV -VI.)


Változata:
1. A corium narancssárga.- Ritka, eddig csak Nagyrábén gyűjtötték
ab. orangeus HFY
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Magyar név:

nagy földipoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos nevek:

Cydnus aterrimus

Források:

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- biolib.cz

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Brachypelta aterrima

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.