Leírás

Nagyobb termetű (3—4 mm), zömök, széles, tojásdad, vállszöglete lekerekített és a szárnyfedők tövén olyan széles, mint az előtor háta. A szárnyas forma vállbütyke sem áll ki élesen. Az előtor háta széles, négyszögű, finoman és szórtan, elmosódottan pontozott. A szárnyfedők pontozása hátrafelé finomabb, varratszögletük egyenként lekerekített hegyesszögű. Feje és az előtor háta többnyire vöröses sárgásbarna, szárnyfedői világos sárgásbarnák, alul olykor barna vagy fekete, a felső ajak barna, a csáp vége sötétebb, lábai világos színűek. A ♂ utolsó haslemezén nincs benyomat, elkülönült csücsökrésze lapos. A hímvessző a vége előtt gyengén kiszélesedett, a vége majdnem derékszögű hegyben végződik (). 3—4 mm.

Előfordul egész Európában, Kisázsiában, a Kaukázusban, keleten egész Közép-Ázsiáig, valamint Észak-Afrikában. Magyarországon a síkságon és dombvidéken mindenütt közönséges, ahol tápnövényei, különböző Verbascum- és Scrophularia-fajok, de elsősorban a Verbascum phlomoides tömegesen nő (= vulgaris Weise, verbasci Panz.)

Változatai:

1. Csökevényes szárnyú, ezért teste karcsúbb, válla keskenyebb, vállbütyke teljesen hiányzik. Színe olyan, mint a törzsalaké, de erősebben fénylő. — Előfordul a törzsalakkal együtt, de ritka (Besztercebánya)
[ab. elongatus Weise]

2. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedők varrata keskenyebben vagy szélesebben barnán vagy feketén szegélyezett. — A törzsalak közt nem ritka (= thapsi Marsh.)
ab. dorsalis Rossi

3. A szárnyfedők varratszegélye és 1—1 kerek folt a szegélyen a válla mögött fekete, az oldalszélen a közepén túl is van 1—1 hosszúkás fekete folt. —- A törzsalak közt mindenütt előfordul, de ritka
ab. sisymbrii Fabr.

4. Teste fekete, a feje, a szárnyfedők szegélye és a vége, valamint a potroha világosabb barna. — Nagyon ritka (Törökbálint)
ab. nigrinus Leon.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)