Nincsenek még felhasználói találatok

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
tremulae

Az előhát hátulsó szegélye enyhén ívelt, homorú, a combon és a lábszáron nincsenek tüskék. Feketésbarna színű, a hártya világos. A csápdudor hegyes, enyhén lapított. Az 1. és a 2. csápíz kb. egyforma hosszú, a 3. hosszabb, a 4. rövidebb. A félfedők hátrafelé erősen elkeskenyednek. A connexivumok szegélye és belső fele világos (10. ábra).
7,5-9 mm.


Egész Európában elterjedt, a Kárpát-medence több pontján előkerült. Hazánkban a Bakonyban (Szücs) és az Alföldön (Dömsöd-Apajpuszta, Szentmártonkáta) fogták. Bükk, magas kőris, rezgő nyár, tölgy, nyír, hárs és juhar kérge alatt él.


tremulae (GERMAR, 1822)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Magyar név:

nagy rücsköspoloska

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos nevek:

Mezira tremulae

Források:

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- biolib.cz

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Nezira tremulae

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.