Leírás

A szemek szélessége nagyobb a közöttük levő távolságnál, a szemek előtti fejrész felülről ugyanolyan bosszú, mint a szemek. Az 1. csápíz hossza valamivel kisebb a szemek szélességénél (2. alnem: Stalia s. str.). Előháta a közepén a legszélesebb, az előzőnél valamivel zömö- kebb faj. A paramer olyan, mint a 11. ábra: J. Feje fekete, szipókája, csápjai és lábainak alapszíne vörösbarna. Teste sárgásbarna. Az elülső comb belső oldalán fekete folt, a hátulsó comb végén fekete gyűrű van. Előhátának 3 sávja végig egyenletes szélességű. A melloldal, a haslemezek és a hátoldal közepének, valamint széleinek foltsorai feketék. A connexivum-szelvények proximálisan világosak. A test szőrözete felálló. 7 - 8,5 mm.


Észak és Kelet-Európában fordul elő. Irodalmi adatok szerint hazánkban is él, bizonyító példányunk azonban nincs. Nedves élőhelyeken a talajon vagy levelek alatt található, a magas páratartalmú és a hűvös mikroklímájú láposodó területek állata.


[boops SCHIÖDTE]

Megjegyzés: A füzetben Stalia boops néven szerepelt, jelenlegi neve Himacerus boops
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó