Leírás

Az előtor háta a középen hosszanti irányban bemélyedt, de nincs rajta sima, fénylő középvonal. Teste fekete, a combok töve sárga, a szárnyfedőkön 1 folt a vállbütykön és 1 a tövében a pajzsocska és a váll között sárga. A fej és az előtor szőrözete lesimuló, sűrű és sárga, a szárnyfedőkön ritkább, kissé felálló, sörteszerű, vörhenyes. A szárnyfedők pontozása elöl durva és sűrű, hátrafelé fokozatosan finomabb, a csúcson elenyésző és ráspolyszerű . 8-10 mm.


Előfordul Közép-Európában és Dél-Európa hegyvidékein. Faunaterületünkön az alacsonyabb hegy- és dombvidék lomberdeiben mindenfelé gyakori, helyenként közönséges. Lárvája tölgyekben él, de a talajban bábozódik. A bogár május-júniusban repül, s főleg virágzó tölgyön, berkenyén, galagonyán található (=quadriguttata FABR.) - Négyfoltos cserjecincér.


humeralis SCHALL.

Változatai:

1. Színezete olyan, mint a törzsfajé, de olykor az előtor hátának oldala középen kis dudorba kihúzott. - Előfordul a törzsfajjal együtt (Budapest, Pécel, Cserhát)
ab. spinosula MULS.

2. Olyan, mint a törzsfaj, de a vállon levő sárga folt teljesen vagy majdnem teljesen elenyésző. - Nem ritka
ab. inhumeralis PIC

3. Olykor a szárnyfedői teljesen sárga színűek. - A törzsfaj között gyakori
ab. Kočii FLEISCHER

4. Szárnyfedői sárga színűek, de a varrat keskenyen vagy szélesen fekete. Helyenként ugyanolyan gyakori, mint a törzsfaj
ab. suturalis FABR.

5. Szárnyfedőin mind a varrat, mind az oldalszegély többé-kevésbé szélesen fekete vagy barna, az alapszín azonban a korongon sárga. - Ritka (Pécel, Budapest, Siófok, Simontornya)
ab. Nicolasi BEDEL
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó