Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Teste rövid tojásdad alakú, erősen domború, finoman pontozott. A válldudor lapított, alig kiálló. Feje és az előtor háta teljesen fekete. Csápja vagy teljesen sárga, vagy a vége barnás, a megduzzadt 5. csápíze feketés. A szárnyfedők fekete varratszegélye nagyon széles és párhuzamos, a töve gyengébben, a vége erősebben elszűkül. A fekete oldalszegély középen nagyon széles ívben kiszélesedik. Homloka nagyon finoman, gyakran alig láthatóan pontozott. A 5. csápíze lapos és duzzadt, 6. íze nagyon kicsi, csak 1/3-a az 5. íznek. Az előtor háta elmosódottan pontozott, a szárnyfedők pontozása is finom, nem rendeződik sorokba. A hímvessző párhuzamos szélű, a vége középen gyengén kikanyarított és kétoldalt kis hegyben kihúzott (). 1,4—1,8 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, Dél-Európa északi felében, a Szovjetunió európai felének déli részén, keleten a Csendes-óceán partvidékéig. Magyarországon a hegy- és dombvidék vizenyős helyein elterjedt, de nem gyakori. Tápnövényei Cardamine-félék

Változata:

1. A szárnyfedők sárga sávja teljes. — Előfordul a törzsalak között és nem ritka
ab. vibex Weise
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

négyfoltos földibolha

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Phyllotreta exclamationis

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás