Leírás

Az előtor oldalszegélye lapított, széles, messze a szegélytől egy hosszanti benyomat határolja, igen durván, ráncosan pontozott, nem hajlik fel. Az előtor korongja hosszirányban gyengén domború, tisztán pontozott. Vállfoltja kicsi, a szárnyfedők közepe mögött levő fekete folt is kicsi, sem a varratot, sem az oldalszegélyt nem éri el (). Kissé zömökebb, átlagban nagyobb termetű faj. 8,5—11 mm.

Egész Európában és Szibériában előfordul, Magyarországon a hegy- és dombvidéken elterjedt és májustól júliusig különböző fák lombján (galagonya, tölgy, nyír stb.) található, de nem gyakori (= quadrisignata Märk.)
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)