Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Nagyobb, a 3,5 mm-t meghaladja. A fejen csak a felső ajak fekete, tapogatói egyszínű vörösek. Az előtor háta széles, oldalai íveltek, hátrafelé gyengébben keskenyednek el, mint előrefelé, a hátulsó szögletek előtt alig öblös. Felülete nagyon finoman és elmosódottan pontozott, harántbarázdája mély és széles. Szárnyfedői durván pontozottak, közterei keskenyek és domborúak. Vállbütyke erősen kiáll, hártyás szárnyai jól fejlettek. Felülete fényes, szárnyfedői gyengén fémfényű feketék. 3,5—4 mm.

Előfordul a Nyugati-Alpoktól az Appennineken át Horvátország és a Balkán-félsziget északi felének hegyein át Bulgáriáig, valamint a Kárpátok vonulatában a Vihorlát hegységtől a Szörényi-havasokig. Magyarországon eddig egyetlen lelőhelye a Bakonyban Ács környéke

Változata:

1. A szárnyfedők pontsorai finomabbak, közterei laposak és nagyon finoman recézettek, ami miatt felülete homályos, fénytelen. — Előfordul a Déli-Kárpátokban (Feleki-hegység: Serbota)
[ab. opaca Petri]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Neocrepidodera corpulenta

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás