Fejlődési szakasz: lárva


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
A potroh hasoldalának külső szegélyén és belső, a lélegzőnyuílások mellett fekvő részén széles, hosszanti sárga sáv húzódik (28. ábra: A). A fej erősen, sűrűn, de egyenletesen pontozott, csúcsa felé fokoza­tosan, kúp alakban elkeskenyedik. A fej alapja szemek nélkül széle­sebb, mint amilyen hosszú. A pofák oldalnézetben egyenletesen lekere­ kítettek. 5-6 mm.

Ritka faj. Eddig csak a Kárpát-medencéből, a Pireneusi-félszigetről és a Szovjetunió déli részéből mutatták ki. Faunaterületünkön Orsován és Vinkovce környékén gyűjtötték. Hazánkban még nem került elő. (V—VI.)
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Tudományos név:

Neottiglossa lineolata

Források:

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

- Attila Torma & Dávid Rédei (2012): Additions and corrections to the checklist of true bugs of Hungary (Hemiptera: Heteroptera)