Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
A perem külső szegélye erősen beöblösödik, a hátoldal kopasz (23. ábra: A). Megnyúlt tojásdad, a világosbarnától a sötétbarnáig változó színű állat. Feje fekete, a tövisek sárgák. A csápok 1. íze barna, a többi sárgásbarna, a 4. csúcsa fekete. Az előhát sárgásbarna, elülső része fekete. A félfedő sík, a cubitus ívelten fut hátra. A félfedő egyes erei sötétebbek lehetnek. A szegélymező 3-4-soros, a hálószemek kerekdedek, kicsik. 3-3,4 mm.


Főként a Földközi-tenger mellékén terjedt el, de hazánkban is mindenfelé gyakori. Réteken, legelőkön, gyomtársulásokban gyakori. Tápnövényei a tüskés ördögbocskor (Caucalis lappula), a murok (Daucus carota), a hasznos tisztesfű (Stachys recta) és a parlagi tüskemag (Torilis arvensis). Kifejletten telel át, márciustól szeptemberig rajzik, erősebben május és június hónapokban - nyakas csipkéspoloska.


auriculata (COSTA, 1843)
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Magyar név:

nyakas csipkéspoloska

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- Rozner István (2004): Adatok a Mindszentkállai Öreghegy poloskafaunájához (Insecta: Heteroptera) - A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 21.

Tudományos név:

Tingis auriculata

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region