Leírás

A félfedők szőrözete finom, fekvő, ezüstös színű. Csápja majdnem teljesen fekete, csak az 1. íz vége világos. Sötét színű állat, feje, előháta, pajzsa teljesen fekete. Szipókája szalmasárga, hátoldala teljesen vagy részben fekete. Potroha fekete, lábai szalmasárgák, néhány apró, sötét folttal. Félfedői sötétek, az exocorium rendszerint végig világos (30. ábra: A), máskor részben fekete (30. ábra: B). A mesocoriumot és a clavust több-kevesebb világos folt díszíti. A membrán fehéressárga, erei halványbarnák. 3,1 - 4,2 mm.


Európa egész területén. Marokkóban és Szibériában él. Hazánkban nem gyakori, elszórtan az egész országból előkerült, de magasabb hegyvidékeinkről még nem mutatták ki. Imágó alakban telel, márciustól novemberig elszórtan minden időszakban gyűjtötték.


cincta H.-SCH.
Benedek Pál: Fauna Hungariae 94. füzet Poloskák VII. - Heteroptera VII.