Fejlődési szakasz: imágó


A homlok középen enyhén domború, kétoldalt sík vagy homorú. A csápdudorok hosszabbak, gyakran hegyesek (50. ábra: A, B). Az előhát szélesebb, elülső része 1,18-1,28-szor olyan széles, mint a középvonalban mért hossza. Az előhát pereme gyakran két csipkesorral, ha az egyik sor rendszertelen is. A pofák a fejpajzson jócskán túlnyúlnak, hegyük gyakran befelé görbül (50. ábra: A, B). A fej többnyire világosabb, mint az előző fajé (capitatum - szerk.), a pofák világos foltja a fejpajzsot gyakran körülfogja. Az előhát domború, elülső szegélye világos, a szegély hátulsó határán 2 sötét folttal. A teljes szárnyú példányok félfedői a potrohon jócskán túlnyúlnak. A rövid szárnyú példányok félfedői is túlnyúlnak a potrohon, de csak kismértékben, a hártya nem csipkés, de megrövidült és keskenyebb. A fedő töve világos, az erek között és a szegélyén elszórtan világos foltok vannak. A hártya egyszínű, erei sötétebbek. 2,3-3,1 mm.


Az egész Palearktikumban elterjedt faj. Magyarországon a nem egyik leggyakoribb faja, mindenfelé előfordul. Életmódja az előző fajéhoz hasonló (capitatum - szerk.) - nyakas recéspoloska


maculatum (LAPORTE, 1832)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Magyar név:

nyakas recéspoloska

Források:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

- Rozner István (2004): Adatok a Mindszentkállai Öreghegy poloskafaunájához (Insecta: Heteroptera) - A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 21.

Tudományos nevek:

Piesma maculatum

Források:

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- biolib.cz

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region

Piesma maculata

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.