Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Kisebb és keskenyebb. Pajzsocskája fekete vagy barna. Az előtor hátának a pontozása igen durva és sűrűbb is (). Többnyire csak az első 3 csápíze vörös, 4. íze inkább barna. A szárnyfedők töve fekete, nagyon ritkán kis barnás folt van a váll tövében. A mellközép is fekete, ritkán barna. Szeme nagy és kiugró. 3—3,8 mm.

Euroszibériai faj, Dél-Európában is előfordul. Faunaterületünkön a síkságon, valamint a hegy- és dombvidéken egyaránt elterjedt. Tápnövényei Salix- és Populus-fajok, továbbá a Corylus avellana (V—IX.)
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

nyárfalevélaknázó

Forrás:

- Dr. Móczár László (1950) - Állathatározó I - II.

Tudományos név:

Zeugophora subspinosa

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás