Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Kisebb, a 2—2,2 mm-t nem haladja meg. A szárnyfedők vállbütyke jelentéktelen vagy hiányzik. Nyúlánk, meglehetősen fényes, fémeszöld, olykor kék színű. Csápja majd olyan hosszú, mint a teste. Az előtor háta keskeny, alig hosszabb, mint amilyen széles, középen a legszélesebb, oldalt gyengén kerekített, felülete a töve előtt erősebben, elöl nagyon finoman pontozott. Szárnyfedői megnyúlt tojásdad alakúak, keskenyek, oldalt kerekítettek, a végük egyenkint lekerekített, felülete domború és elöl durván pontozott. A hímvessző párhuzamos szélű, a vége közel félkör alakban lekerekített és lapos (). 1,6—2,2 mm.

Előfordul Nyugat- és Közép-Európában, valamint Dél-Európa északi felében és Algériában. Magyarországon a síkvidéken és az alacsonyabb mészkő- és dolomithegyekben elterjedt, de nem gyakori (Budai-hegyek, Balaton-felvidék, Mecsek hegység stb.). Tápnövénye a Helianthemum canum
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

nyúlánk napvirág-földibolha

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

Tudományos név:

Aphthona herbigrada

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Merkl Ottó, Szél Győző (2012): A Sas-hegy bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 8. p. 373-458

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás