Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor hátán kétoldalt a töve előtt és középen is van 1-1 kis fekete folt (). A mellközépen a csípők előtt, a mellvég oldallemezének belső sarkában 1-1 kis folt, azonkívül a potroh első 3 szelvényének közepe, valamint az utolsó haslemez vége fekete. A szárnyfedők szórtan és finomabban pontozottak, felületét finom, lesimuló szürke szőrözet fedi. 16-18 mm.

Előfordul Közép- és Dél-Európában, az Urál hegységben és Nyugat-Szibériában. Faunaterületünkön főleg a Kárpátok területén elterjedt, Magyarországon csak Debrecenből ismerjük. Lárvája különböző Lonicera-fajokban (L. caprifolium, L. tatarica, L. xylosteum) fejlődik. Az imágó májustól júliusig tápnövényeinek fiatal hajtásain található

pupillata GYLL.

Változatai:

1. Olykor az előtor hátán a pajzsocska előtti fekete folt hiányzik (). - Nálunk gyakoribb, mint a törzsalak
ab. bimaculatoides BREUN.

2. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedők pajzsocska melletti sárga foltja a korongon hátrafelé, majd a szárnyfedők közepéig megnyúlik, a varrat azonban fekete. - Ugyancsak gyakori
ab. luteonotata PIC

3. Olykor az előtor hátának fekete foltjai majdnem teljesen hiányoznak, csak kis barna foltok vannak a helyükön. - Nálunk még nem került elő
[ab. alsatica PIC]
Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Források

Tudományos név:

Oberea pupillata

Források:

- cerambycidae.eu

- M.L. Danilevsky: Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea 2019.04.09

Társalgás