Leírás

Az előhát elülső oldallemeze a bevágás előtt széles, lapos, és élesen elkülönül a középső domború résztől; elülső külső szöglete kissé föl­felé hajlik. A test egyszínű fekete, néha lilásba, vörösesbe hajlik. Rövid szőrök és tüskék borítják. Világosabb foltok vagy egyéb rajzo­latelemek hiányoznak. Szemei a másik 2 Odontoscelis-fajhoz viszo­nyítva aránylag kicsik, körülbelül a halánték feléig érnek. 4,5—5 mm.


Európából, Turkesztánból, Asztrachánból, „Sarepta” vidékéről és Egyip­tomból ismeretes. Hazánkban igen ritka. Eddig egyedül Budáról (Farkasvölgy) került elő.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.