Hirdetés. Segítsd te is az ismeretterjesztést adatrögzítéssel, vagy határozással. Aktív rögzítők és határozók számára a hirdetés nem jelenik meg.

Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 307)

Fejlődési szakasz: lárva

1. oldal (1 - 3 / 12)

Fejlődési szakasz: báb

1. oldal (1 - 3 / 3)

Fejlődési szakasz: egyéb

1. oldal (1 - 1 / 1)

Találatok

1. oldal (1 - 10 / 215)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2020-08-05 Mokuscsoki Mokuscsoki 1 1 arrow_drop_down
2020-07-26 Balogh Diána Balogh Diána 0 2 arrow_drop_down
2020-07-21 Takács Nándor Takács Nándor 1 1 arrow_drop_down
2020-07-19 JaegerF. JaegerF. 1 1 arrow_drop_down
2020-07-19 illyes.zoltan1 illyes.zoltan1 1 1 arrow_drop_down
2020-07-18 Kiss Zsuzsanna
Masska
Kiss Zsuzsanna 1 2 arrow_drop_down
2020-07-18 Fráter Szabolcs
frasz
Fráter Szabolcs 1 2 arrow_drop_down
2020-07-16 Zsupos Vivien Vivien Zsupos 1 1 arrow_drop_down
2020-07-13 Ujhelyi Sándor Ujhelyi Sándor 1 1 arrow_drop_down
2020-07-11 felhasználónév: B00 felhasználónév: B00 1 3 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

Leírás

A hím fején gyengén ívelt, hátrahajló szarv, előtorán széles, harántirányú, előrenyúló taraj van, amelynek szegélye 3 fog között kétszer kiöblösödik, felületének elülső, tükörsima része meredeken esik a fej felé. Az előtor hátulsó szögleteiben nagy, szabálytalan alakú, erősen ráncolt felületet találunk. A nőstény fején kis bütyök, előtorán tojásdad mélyedés van. A pajzsocska éppúgy, mint a szárnyfedők, sima, finoman pontozott. A farfedő pontozása erősebb, felülete szőrös. Lábai igen erősek. Egész felülete szőrtelen, alul gyér, hosszú, durva, vöröses színű szőrözet borítja (). 24-45 mm.


Palearktikus faj, törzsalakja (O. nasicornis nasicornis L.) Európa északnyugati részében él, azt nálunk az alábbi földrajzi alfajok helyettesítik. (VI-VIII.) – Orrszarvú bogár

nasicornis L.

Változatai:
1. Szárnyfedői kevésbé fényesek, erősen pontozottak, mind a 4 kettős pontsor határozottan kivehető. Elterjedési területe Lengyelország és a Szovjetunió európai része. Faunaterületünkön Mezőlaborcról több példányát ismerjük, átmeneti alakjai Szlovákia hegyes vidékein fordulnak elő - [nasicornis polonicus Minck]

2. Szárnyfedői fényesek, pontozásuk finom, rendszertelen, a kettős pontsorok alig különböztethetők meg, a torbütyök szélesebb. Zömökebb, rövidebb testű (66. ábra). Elterjedési területe a Kárpát-medence legnagyobb része, ahol tölgyesekben és fűrésztelepek korhadó komposztjában gyakori - nasicornis Holdhausi Minck

3. Szárnyfedői nagyon fényesek, csupán az oldalszegélyek és a hátulsó szögletei körül észlelhető igen finom pontozás. A kettős pontsorok egyáltalán nem látszanak. A him torbütyke keskenyebb. Elterjedési területe a Balkán és Kisázsia, faunaterületünkön Horvátországban és a Bánságban fordul elő. Horvátország, a Bánság és Erdély területén számivs olyan példányt találunk, amelyek a Holdhausi és la Kuntzeni alfajok között átmenetet képeznek, vagyis amelyek a két alfaj bélyegeit keverten viselik magukon - [nasicornis Kuntzeni Minck]

4. Kicsi hímek bütyökszerű fejszarvval és a nőstényéhez hasonló előtorral - Nem ritka - ab. aries Jabl.
Dr. Endrődi Sebő: Fauna hungariae 12. füzet Lemezescsápú bogarak - Lamellicornia

Források

Magyar nevek:

orrszarvú bogár

Forrás:

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

orrszarvúbogár

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Szél, Kutasi: Bogarászati kutatások Csévharaszt és Vasad térségében (Coleoptera)

Tudományos név:

Oryctes nasicornis

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Szél, Kutasi: Bogarászati kutatások Csévharaszt és Vasad térségében (Coleoptera)

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Társalgás