Leírás

Az előhát oldalszegélye gyengén kifelé hajlik, majdnem egyenes. A pajzs ék alakú kiemelkedése egész hosszában éles, kiálló. A connexivum szélei nem haladják túl az előhát oldalszélét. A csáp barna, az 5. íz egészen fekete, a 4. nem, vagy csak részben. Szürkés vagy sárgás­barna állat. 11—14 mm.

Főként Közép- és Dél-Európában fordul elő, de Észak-Afrikában is kimutat­ták. Hazánkban nem túl gyakori. Száraz, homokos, kavicsos talajon él. Leginkább az Artemisia campestris-en, Verbascum- és Salvia-féléken, valamint a Thymus serphyllumon tartózkodik. Társasán telel alacsony növényzet alatt (= nigrocucullata Gz., hottentotta H. SSH.) - teknőspoloska

Változatai:

1 (8) Egyszínű, villásan elágazó, rajzolat nélkül.
2 (3) Fénylő vörösesbarna. 13 mm. - Hazánkból egyetlen példány ismeretes a Fertő-tó mellől (Hegykő). (VII.) ab. rufa PÉN.
3 (2) Fénytelen sárgás, barna vagy fekete.
4 (5) Egyszínű barna, barnásfekete. Előhátán elöl 2, harántirányban megnyúlt, háromszögletű folt látható. Haslemezei barnássárgák. Pancsova környéké­ről, továbbá a DunaüTisza köz északi részének és a Dunántúl dombvidéké­nek egyes pontjain került elő ab. signata FIEB.
5 (4) Egyszínű, folt nélkül.
6 (7) Hát- és hasoldala világossárga. - Hazánkból, azonkívül az Északnyugati- Kárpátokból Szaloncáról, valamint a Fruska-Gora hegységből mutatták ki
ab. ochroleuca HORV.
7 (6) Hát- és hasoldala fekete, a potroh haslemezei és a lábfejek (néha a csápok is) azonban barnásak. - Ritka. Elszórtan ismeretes a Magyar Középhegységből ab. Frischi GZ.
8 (1) Nem egyszínű, színe a szürkéssárgástól a sötétbarnáig változhat. Előhátán és pajzsán villásan elágazó rajzolat van.
9 (10) A pajzs ék alakú kiemelkedése színében egyezik az állat alapszínével, a villá­san elágazó világos sáv széles. - Gyakori ab. obliqua KOL.
10 (9) A pajzson levő ék színe nem egyezik az állat alapszínével, hanem világossárga vagy barna.
11 (12) A pajzs alapján levő folt nem megnyúlt. - Hazánkban gyakori ab. ornata WAGN.
12 (11) A pajzs alapján levő folt erősen megnyúlt, két és félszer nagyobb, mint az előbbi változaté. - Faunaterületünkön ritka ; Magyaróvár, Pinnye, Peskő, Tihany és Velence az eddig ismert lelőhelyei ab. extensa WAGN.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó