Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Csápjai rövidebbek, a 2. íze szélesebb, mint amilyen hosszú, a 3. és 4. íze alig hosszabb, az 5. íze felényivel hosszabb, mint amilyen széles. Ízei már a tövükön szélesek, majdnem párhuzamosak, emiatt csápja vastagabbnak látszik (). Teste zömökebb, szárnyfedői rövidebbek, pontsorai durvábbak, mélyebbek, az elülső harmad harántbemélyedésében a pontjai sokkal durvábbak. Az előtor háta a harántbemélyedésben a töve előtt a középen finoman és sűrűn pontozott. Feje és szárnyfedői is kék színűek. 4—4,5 mm.

Délnyugat-európai faj, amely hazánkban éri el elterjedésének keleti határát. Faunaterületünkön sokfelé előfordul, de mindenütt nagyon ritka. Tápnövényét biztosan nem ismerjük, de valószínű, hogy valamilyen fűféle (III—VI.)

rufocyanea Suffr.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Oulema rufocyanea

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás