Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor hátának a pontozása a harántbarázdában egyenetlen és durva, a pontozott része középen keskenyebb, a pontozás a tőszegélyre nem terjed ki. A harántbarázda a tőszegély felé élesebb határral különül el, a tőszegély a középen sokkal keskenyebb, mint az oldalakon. A homlok közepe a harántos osztóvonal mögött durván pontozott. Színe kék, feje többnyire kékeszöld, az előtor háta majdnem fekete, lábfejízei, csápjai — az első 4 íz kivételével — feketék. 3,5—4 mm.

Előfordul Észak- és Nyugat-Európában. Faunaterületünkön szórványosan többfelé megtalálták, de ritka. Tápnövénye irodalmi adatok szerint a Nasturtium officinale (= Erichsoni C. G. Thoms.)

Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Oulema septentrionis

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás