Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 6)

Előfordulási térkép

Leírás

A melltő oldallemezei csupaszok, pontozása jól kivehető, legfeljebb elöl a szegélyen van 1—2 pikkelysor. Teste zömök, az előtor háta kissé szélesebb, mint amilyen hosszú, oldalai hátul majdnem egyenesek. A test felülete sűrűn és finoman pikkelyezett, a pikkelyek az alapszínt nem takarják el teljesen, de helyenként foltokká tömörülnek. A foltok pikkelyei fehérek, egyebütt kissé barnásak. Az előtor hátának pikkelyezése is kétféle színű, alul csak fehér. 2,5—3,5 mm.

Előfordul Közép-Európától Dél- és Kelet-Európán át a Kaukázusig. Magyarországon általánosan elterjedt és gyakori. Homokos folyópartokon, száraz réteken kora tavasztól nyár derekáig a fűcsomók között találunk rá leginkább (= arenarius Panz.)
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Pachnephorus pilosus

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás