Leírás

Az előhát oldalai középtől hátrafelé párhuzamosak, az előhát 1,4-szer olyan széles, mint amilyen hosszú. Valamivel nagyobb (1,2-1,7 mm), nagyjából egyszínű vörösesbarna. Feje kb. olyan hosszú, mint amilyen széles. Félfedői rendszerint megrövid ültek, a potroh végét nem fedik. A hím jobb fogója sokkal vastagabb, és hosszabb is, mint a bal.

Elterjedése az előző fajéhoz (pusillimus - szerk.) hasonló, hazánkból eddig csak egyetlen helyről ismeretes (Németbánya). Mocsarak moháiban, illetve lomboserdőkben, patakok mentén kialakult tocsogós területeken él. Imágóit külföldön júliustól októberig gyűjtötték, hazai példányait áprilisban (= rufescens SAHLBERG, 1875)

waltli FIEBER, 1860
Vásárhelyi T. (1978): Poloskák V.–Heteroptera V. – Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)