Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Szárnyfedői széles tojásdad alakúak, oldalaik erősen kerekítettek, felületük finoman és egyenlőtlenül, tövükön és a varrat mellett erősebben és sorokba rendezetten pontozottak. Az előtor háta előre és hátrafelé egyaránt keskenyedik, középen a legszélesebb, felülete szórtan pontozott. Csápjai hosszabbak, 3., 4. és 6. íze a szélességénél jóval több mint kétszer hosszabb, az 5. íz még hosszabb. Teste sötétkék, olykor ibolyáskék vagy fekete, csápjai sárgák, lábai is világosak, de hátulsó combjai mindig, elülső és középső combjainak a töve pedig olykor sötét. A hímvessző keskeny, az elülső és hátulsó harmadban oldalt gyengén befűződött, a vége lekerekített és felhajló (). 1,6—2,2 mm.

Előfordul Közép-Európa hegyvidékein, Franciaországtól az Alpeseken, a Kárpátokon, a Balkán-félszigeten át Kisázsiáig. Magyarországon a hegy- és dombvidéken elterjedt és gyakori, síkságon csak a lápvidéken fordul elő (Bátorliget, Tabdi) és ritka. Tápnövényei Euphorbia-félék
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Magyar név:

parányi kutyatej-földibolha

Forrás:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

Tudományos név:

Aphthona ovata

Források:

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás