Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Az előtor háta hosszabb, mint amilyen széles, oldalt a közepe mögött gyengén kiszélesedett (). A szárnyfedők alapszíne barnásfekete, de a rajzolat (foltok és keresztsávok) sárga. Teste barna, barnásfekete vagy fekete, sárgásszürke szőrökkel behintett olykor, a csápok barnásvörösek, a lábak világosbarnák, alul a test szürkés szőrökkel fedett. Szárnyfedőin elöl a korongon 1-1 folt, a középen 1 folt oldalt és 1 a korongon, valamint 2-2 folt a csúcs előtt sárga, amely világosabb sárgán szőrözött (). Az előtor hátán elmosódott hosszanti szőrcsíkokkal. A homlokon élesen kiemelkedő lécekkel, amelyek elöl hegyben összefutnak.13-19 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európa hegyvidékén, a Szovjetunió európai területeinek középső részében, valamint Szibériában, de mindenütt ritka. Faunaterületünkön eddig csak a Kárpátokból került elő (Tusnád, Kralován). A lárvája kizárólag a kecskefűz vastag ágaiban fejlődik. Az imágó júniustól augusztusig található a tápnövényén

[pantherinus SAV.]

Változatai:

1. Olyan, mint a törzsalak, de a szárnyfedők csúcs előtti 2-2 foltja 1-1 hajlott harántszalaggá folyik össze, azonkívül a varratszögletben a pajzsocska mögött is van 1-1 kisebb sárga folt (). - Ritka (Tusnád)
[ab. Saveniusi PLAV.]

2. A törzsalaktól abban különbözik, hogy a pajzsocska mellett sárga, azonkívül a csúcs kétoldalt szegélyezett, a csúcs előtti sáv osztott, és mind a varraton, mind a szegélyén a csúcsszegéllyel összekötött (). - Ritka (Kralován)
[ab. Kudlai SEKERA]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1971): Fauna Hungariae 106. füzet Cincérek - Cerambycidae

Források

Magyar nevek:

párducfoltos darázscincér

Forrás:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

párduccincér

Forrás:

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.

Tudományos nevek:

Xylotrechus pantherinus

Források:

- Hegyessy Gábor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye cincérfaunája. Coleoptera: Cerambycidae

- cerambycidae.eu

- Dr. Medvegy Mihály (1987): A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 19.

- M.L. Danilevsky: Catalogue of Palaearctic Cerambycoidea 2019.04.09

Rusticoclytus pantherinus

Társalgás