Leírás

Kisebb állat (mint a tuberculata - szerk.), 5,5—6 mm hosszú. 3. csápíze fele olyan hosszú, mint a 2. (14. ábra : B). Teste megnyúlt tojás alakú; csak a pajzs hátulsó részén látható néhány dudoros fehér folt. Feje elöl szélesen lekerekített.

A fejpajzs fölött a pofák majdnem összeérnek (17. ábra : A). Az előhát közepén a pajzs végéig fehéressárga csík húzódik, amely a lecsapott pajzs végén kiszélesedik. A lábszárak nem tüskések, a középső csípő­ kön nincsenek nyúlványok.


Cirkummediterrán faj. Magyarországon a ritkább fajok közé tartozik. Eddig a Duna-Tisza közéről, a Dunántól sík területeiről, a Velencei-tó mellől, a Duna- zugból és az Alföld déli részeiről került elő. Tápnövényei a Lappula, az Anchusa officinalis, Thymus-, Echium- és a Carduus-fajok. Leggyakrabban Boragináceákon tartózkodik. (IV—IX.)


neglecta H . SCH.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó