Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A szárnyfedők vállbütyke belül a tövén élesen határolt, de csak az 5. pontsor mélyedt be erősebben a tövén, a vállbütyköt hátul egy enyhe benyomat határolja. Csápja teljesen fekete. Az utolsó haslemez csaknem teljesen sárga, csak a töve fekete. A szárnyfedők pontozása a szélső közterekben sokkal erőteljesebb, közterecskéi majdnem laposak. Színe zöldesen fénylő sötétkék. Átlag valamivel nagyobb. 3—4 mm.

Előfordul az egész holarktikus tájban, de Magyarországon meglehetősen ritka, inkább csak a hegyvidéken található. Vizenyős helyeken különböző keresztesvirágú növényeken él. Tápnövényei a Rorippa amphibia, Nasturtium officinale, Armoracia rusticana, Cardamine hirsuta, Veronica beccabunga (= armoraciae auct. nec L., betulae Küst.)

Változata:

1. Valamivel kisebb, mint a törzsalak, és színe fekete, olykor bronzfényű. — A magasabb hegyekben fordul elő. A Kárpát-medence területéről eddig csak a Kárpátok vonulatából vannak adataink. Egyesek önálló fajnak tartják
[ab. salicinus Heer]
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Phaedon armoraciae

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás