Leírás

Az előhát oldalszegélye gyengén ívelt, hátulsó szöglete lekerekített, színe sötét szürkésbarna. Testfelülete nem feltűnően rücskös vagy dudoros. A fej elülső része szélesen lekerekített, nem szögletesre ki­húzva. A pofák a fejpajzs mentén - annak egész hosszában - fel­domborodnak, úgyszintén a fejtető is (9. ábra : A). 7 mm.


Igen ritka délkelet-európai faj. Hazánkban ez ideig a Börzsöny és a Bükk hegységből, valamint az Alföldről (Ecseg, Nagykörű) ismeretes.


amblygonia FIEB.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.