Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A szárnyfedők fekete varratszegélye széles, párhuzamos szélű, elöl alig észrevehetően keskenyebb, hátul elkeskenyedik; fekete oldalszegélye széles és középen félkör alakúan nagyon kiszélesedik; a sárga sáv ott igen keskenyre összeszűkül (). Homloka egyenlőtlenül pontozott, az előtor háta szórtan és elmosódottan, szárnyfedői helyenkint sorokba rendezetten, de szórtan és meglehetősen finoman pontozott. A hímvessző párhuzamos szélű, a vége oldalt lekerekített és a közepe hegyesre kihúzott. 2—2,5 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, Angliában, Nyugat-Franciaországban, délen Észak-Olaszországig, keleten Nyugat-Szibériáig. Magyarországon nagyon ritka (Németboly, Siófok); számos irodalmi adat más fajra vonatkozik. Vizenyős helyeken fordul elő. Tápnövénye a megfigyelések szerint a Nasturtium officinale (= sinuata Steph.)

Változata:

1. A szárnyfedők sárga sávja középen megszakított (). — A törzsalak közt fordul elő, de ritka (Pinnye)
ab. fenestrata Weise
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Phyllotreta flexuosa

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás