Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Homloka finoman, a fejtető pedig elmosódottan vagy gyengébben pontozott. A szárnyfedők pontozása finom és sűrű, nyoma sincs pontsoroknak. A 3. csápíz rövidebb, mint a 2. vagy a 4., az 5. íze kissé hosszabb, mint a 4., ízei nincsenek megduzzadva; gyakran a tőízek egészen világosak. Az előtor háta alig finomabban pontozott, mint a szárnyfedők. A hímvessző párhuzamos szélű, a vége félkör alakban legömbölyített és középen egy finom fogacskába kihúzott. Teste fekete, vagy olykor ércfényű is lehet. 1,6—2 mm.

Előfordul Európában (Észak-Európa és Közép-Európa északi fele kivételével), Kisázsiában és a Kaukázusban. Észak-Amerikából is ismerjük. Magyarországon az Alföld és az alacsonyabb hegy- és dombvidék lakója, elterjedt, de nem gyakori. Különböző keresztesvirágú növényeken él, termesztett növényeken is találjuk, de gyakorlati jelentősége nálunk csekély (= punctulata Foudr. nec Marsh.)
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos nevek:

Phyllotreta punctulata

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Phyllotreta aerea

Forrás:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

Társalgás