Támogasd a közösségi ismeretterjesztést!
A Te segítségedre is szükség van a weboldal folyamatos és hosszú távú működéséhez!
Az április havi működéshez szükséges összeg 0%-a gyűlt össze. Részletek

Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Nagyobb, a 2,5 mm-t meghaladja. A szárnyfedők oldalai ívelten kerekítettek. A válldudor erősen kiálló. A fekete varratsáv az elülső sárga folt mellett a pajzsocska felé egyenletesen és egyenesen szűkül el (). A csáp első 3 íze sárga, lábai feketék, a lábszárak töve azonban többnyire világos. Az 5. csápíz nem, vagy csak alig hosszabb, mint a 4. vagy a 6. íz, a ♂ esetében sem feltűnően megvastagodott. Feje a szemek között szórtan és egyenetlenül pontozott, a fejtető alig pontozott, az előtor háta előrefelé nagyon domború, oldalai kerekítettek, középen a legszélesebb, többnyire finoman és elmosódottan pontozott. A szárnyfedők pontozása helyenkint sorokba rendezett. A hímvessző párhuzamos szélű, középen alig észrevehetően kiszélesedik, a vége lekerekítve elszűkül és középen hegyes fogban kihúzott, alul sima. 2,5—3,2 mm.

Előfordul Észak- és Közép-Európában, délen Északnyugat-Spanyolországig, Közép-Franciaországig, Észak-Olaszországig, a Balkán-félsziget északi feléig, keleten Szibériáig. Magyarországon a hegyvidéken fordul elő és ritka (Bükk hegység, Zempléni-hegyek). A Kárpátokban elterjedtebb. Tápnövényei vizenyős réteken Cardamine-fajokbóI kerülnek ki

Változata:

1. A szárnyfedők sárga sávja teljes. A fekete varratsáv a közepe mögött a legszélesebb, nem párhuzamos (). — Magyarországon gyakoribb, mint a törzsalak (Kőszeg, Őszöd, Zalavár, Budapest, Bükk hegység és a Zempléni-hegyek) (= dilatata Weise)
ab. Weiseana Csiki
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Phyllotreta tetrastigma

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás