Neked is van fényképed, amit megosztanál? Regisztrálj! ×

Leírás

A fej hosszúkás, a pofák elöl erősen kiszélesednek, és a fejpajzs fölött rendszerint összeérnek. A csápdudor jól látható. Az 1. csápíz és az 5.- nek az alapja sárga, a csáp többi része fekete. Az előhát elülső részén előrefelé irányuló nyúlvány látható, oldalszéle ívelt, sárgás, gyengén fogazott, vállcsúcsa keskenyen lekerekített, és erősen felemelkedik, hátulsó szöglete éles, kis tüskében végződik. A pajzs alapján kétoldalt 1 - 1 sárga, sima folt látható, vége hosszan, egyenesen megnyúlt. A membrán hegye jóval túlhaladja a potroh végét. A connexivum jól látható, sárga, feketén foltozott. Az elülső comb elülső részén jól fejlett, erős tövis van. Sárgás hasoldala feketén pontozott vagy foltos, közepén hosszanti, fekete foltsorozat észlelhető. A bűzmirigy kivezető- nyílása rövid, cérnavékony, de széles keretű; sárga, dudoros levezető­ csatornában fekszik. 12-17 mm.

Faunaterületünkön nem gyakori. 1-1 példány került elő az Alföldről és a Dunántúli dombvidékről Prunus-, Sambucus-, Populus- és Carpinus-félék, továbbá az Alnus glutinasa és Pinus silvestris törzsén, valamint levelein él. Nagy számban fordul elő különösen bükkfákon, illetve bükkerdőkben, amelyeket a Dasychira pudibunda tömegesen megtámad. Életmódjában igen hasonlít a Pentatama rufipes-hez.
(III-IX.)
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017-es találatokat kék színnel jelöljük.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó