Leírás

A fejtetőn hosszanti irányban megnyúlt világos foltok lehetnek. A csáp 1. íze hosszabb, mint a 2. íz, a 2. íz nincs fele olyan hosszú, mint a 3. (). A csáp barna, 4. íze feketés. A csápdudor lekerekített, vége lefelé görbül, a pontszernek irányában a csápdudor mögött ferdén felálló dudor van. Az előhát peremként ferdén felálló szegélye elöl rövid hegybe fut ki, itt sárgásfehér. Az előhát felületén hosszanti sötét és világos sávok váltakoznak. A pajzsocska vörösesbarna alapján középen és az elülső sarkai mellett fényes fekete foltok vannak, csúcsa sárga. A fedő sötéten pontozott, a sugáréren a fedőnél sötétebb és sárga foltok váltakoznak. A hártya fehér foltos világosbarna, áttetsző, az erek szakaszosan sötétbarnák. A connexivumok közepe előtt sárga harántsáv van. Combjuk sárga, barna foltokkal, a lábszárak sárgák. A hasoldal sárgásbarna, a mellek sötétebben pontozottak, a potroh szegélyén sötét foltok vannak. 5-6 mm. Egész Európában elterjedt faj, nálunk is él, bár nem túl gyakori. Leginkább az Alföldön és a Dunántúlon találták, a Középhegységből csak néhány helyről ismeretes. Napos száraz helyeken somkóró (Melilotus) alatt él. Kifejletten telel át, lárvái nyár közepén és végén találhatók. Imágóit március vége és november eleje között gyűjtötték - piszkos karimáspoloska. nubilus (FALLÉN, 1807)
Dr. Vásárhelyi Tamás: Fauna Hungariae 157. füzet Poloskák III. - Heteroptera III.

Felhasználók képei

Fejlődési szakasz: imágó

Fejlődési szakasz: lárva