Leírás

Kicsi, fényes fekete, gyenge fémes csillogással, csak 2. csápíze vörösbarna. Az előtor háta sűrűn és erőteljesen, egyenletesen pontozott, a pontok között nagyon finoman és elmosódottan recézett, ezért fényes. A szárnyfedők töve nem szegélyezett, felülete a nagyon finom pontsorok között finomabban pontocskázott, mint az előtor háta (). 2-2,3 mm.

Előfordul Közép-Európa keleti felében, Délkelet- és Kelet-Európában a Kaukázusig. Magyarországon a hegy- és dombvidéken elterjedt, az Alföldön ritka (Bátorliget). Árnyas erdőszegélyeken az Aegopodium podagraria levelein tavasszal (V—VII.) nem gyakori (= concolor auct. non Sturm)
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)