Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Lábai legalább részben feketék, combjai feketék vagy legalább a külső végük felül fekete, többi része barna, lábszárai sötét barnásvörösek, lábfejízei a végük felé sötétedők, a karomíz mindig barna vagy fekete. Valamennyi lábfej 1. íze a hímek esetében rövid és széles, kissé duzzadt, a ♀ hátulsó lábfejének 1. íze nem hosszabb, mint a karomíz. A szárnyfedők pontozása durvább és elöl helyenkint sorokba tömörült. Szárnyfedői kék színűek. A fejtető majdnem sima, az előtor háta durván és mélyen pontozott. 3,4—4 mm.

Előfordul Délkelet-Európától Mongóliáig. Délnyugat-Európában a fekete lábú változata fordul elő. Magyarországon mindenütt, de elsősorban mégis a síkságon és a dombvidéken nagyon gyakori. Tápnövénye az Althea rosea (V—VIII.)

Változatai:

1. Szárnyfedői zöldes bronzszínűek. Csak a combok vége és a karomízek feketék. — A törzsalak közt fordul elő, de ritka (Szigetszentmiklós, Zamárdi, Velence, Tiszasüly)
ab. csepelensis Csiki

2. Olyan, mint a törzsalak, de lábai vörösek, legfeljebb a combok vége és a karomízek sötétek. — Gyakori
ab. rufipes Heikert.

3. Lábai csaknem teljesen feketék. — Magyarországon a törzsalakkal együtt fordul elő és gyakori, de Délnyugat-Európában és Dél-Európában is túlnyomóan ez a színváltozat képviseli a fajt
ab. discedens Boield.
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Podagrica menetriesi

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás