Fejlődési szakasz: imágó

1. oldal (1 - 3 / 103)

Találatok

1. oldal (1 - 10 / 40)

Találat dátumaarrow_downward Szerzőswap_vert Észlelte Példányok száma Képek száma
2020-11-05 Szabó Balázs
Bazsi18
Szabó Balázs 1 4 arrow_drop_down
2020-09-27 összesennégy Baranyi Tomó, Baranyiné Szabó Dorottya, Baranyi Eszter, Baranyi Tamás 1 9 arrow_drop_down
2020-09-05 Áder Csaba
adercsaba85
Áder Csaba 1 2 arrow_drop_down
2020-09-04 Bán Csaba
bancs
Bánné Varga Klára, Bán Csaba 1 8 arrow_drop_down
2020-08-08 Kalivoda Béla Kalivoda Béla 1 2 arrow_drop_down
2020-08-02 Nagy Zoltán Nagy Zoltán 1 1 arrow_drop_down
2020-07-13 Pintér Balázs
pinyob
Pintér Balázs 1 2 arrow_drop_down
2020-07-10 Taschek Márton Ágoston
mataschek
Taschek Mátyás 1 1 arrow_drop_down
2020-07-08 Shino Aburame Koleszár Brigitta 1 2 arrow_drop_down
2020-06-13 Káldi József Káldi József 1 1 arrow_drop_down

Előfordulási térkép

Leírás

A szárnyfedők közepe mögött a varrat mellett nincs hosszanti mélyített felület, ezen a részen a szárnyfedők nem pontozottak sűrűbben és erősebben, mint másutt. Alul és felül fehér pontok nélkül. Az előtor csúcsának közepén púpszerűen kiemelkedik. A lábszárakon nincs térdfoltocska (1. alnem: Cetonischema Reitt.).
Az alcsalád legnagyobb faja, alul és felül igen fényes, egyszínű smaragdzöld, néha gyenge aranyos csillogással (forma typica), lábai szintén zöldek. Feje sűrűn és durván, előtora az oldalakon gyéren, erősebben, korongján igen finoman, szárnyfedőin alig észrevehetően pontozott, farfedője finoman és sűrűn harántirányban ráncolt. A középmell nyúlványa széles, elöl ívelt, felülete sima, szőrtelen, Az utolsó potrohszelvény sűrűn és durván pontozott. 25-30 mm.

Közép- és dél-európai faj, nálunk elterjedt, de sehol sem gyakori. Lárváját korhadó fák odvaiban, imágóját rendszerint nedvező fatörzseken találjuk. (V-IX.) ( = speciosissima Scop.)

aeruginosa Drury

Változatai:
1. Felülete (részben alul is) erős aranyvörös csillogással. - Nem ritka - ab. aureocuprea Muls.
2. Alul zöld, feje, előtora és pajzsocskája kékeszöld, szárnyfedői kékek. - Nagyon ritka - ab. mirabella Reitt.
Forrás: Dr. Endrődi Sebő: Fauna hungariae 12. füzet Lemezescsápú bogarak - Lamellicornia

Források

Magyar név:

pompás virágbogár

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Szél, Kutasi: Bogarászati kutatások Csévharaszt és Vasad térségében (Coleoptera)

- Merkl: Adatok a Szénás-hegycsoport bogárfaunájához (Coleoptera)

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Tudományos nevek:

Protaetia speciosissima

Forrás:

- none

Protaetia aeruginosa

Források:

- Szél, Kutasi: Bogarászati kutatások Csévharaszt és Vasad térségében (Coleoptera)

- Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)

Cetonischema aeruginosa

Források:

- Merkl Ottó, Víg Károly - Bogarak a Pannon régióban

- Merkl Ottó (2010): A Naszály bogárfaunája (Coleoptera) - Rosalia 5. p. 533–639.

- Merkl: Adatok a Szénás-hegycsoport bogárfaunájához (Coleoptera)

Társalgás