Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Bidessus grossepunctatus VORBINGER, 1907 – Pontozott törpecsíkbogár

A B. unistriatus-hoz igen hasonló, régebben ennek változataként tartották számon. A test hossza 1,65–1,95 mm, alakja szélesen ovális, az előhát és a szárnyfedő körvonala majdnem folytonos vonalat alkot. Az előhát barázdái rövidebbek, alig érik el az előhát egyharmadát. A szárnyfedő pontozása durva és gyér, a pontok az alaphoz közel, a varratszegély és a középső barázdák között sokkal nagyobbak, mint az előhát alapján a barázdák között. A pénisz oldalnézetben a csúcsi harmadban hirtelen görbült.

A B. unistriatus-tól a szárnyfedő alapján lévő nagy pontok segítségével választható el.

Észak- és közép-európai faj. Magyarországon mindössze két helyről ismert: Magyarszombatfa, Farkasfa (HORVATOVICH 1980, ÁDÁM 1992, 1996b). PILLICH (1910 in HORVATOVICH 1980) Simontornyáról is említi, de innen nincs bizonyítópéldány. Észak-Európában kisebb tavak lebegő mohaszőnyegében él, de lápokból, mocsarakból is előkerült (NILSSON és HOLMEN 1995). Az imágók valószínűleg a vízben telelnek át. Szárnyizomzata gyengén fejlett.
Forrás: CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Források

Magyar név:

pontozott törpecsíkbogár

Forrás:

- CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Tudományos név:

Bidessus grossepunctatus

Források:

- Anders N. Nilsson (Internet version 2017-01-01): Catalogue of Palearctic Dytiscidae (Coleoptera)

- CSABAI Zoltán (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). — Vízi Természet- és Környezetvédelem sor., 15. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 277 pp.

Társalgás