Fejlődési szakasz: imágó


Előfordulási térkép


A pöttyök színének jelentése: 2015-nél korábbi fehér, 2015 sárga, 2016 piros, a 2017 kék, 2018-as találatokat zöld színnel jelöljük. 'N' betű jelöli a fajcsoportokat (ha konkrét faj határozása nem lehetséges kép alapján), 'CF' azokat, amikre az adott faj nagyon valószínű, de nem teljesen biztos.
Illeszd be az előfordulási térképet a weboldaladba
Teste szélesen tojás alakú, szürkés, vörösesbarna, esetleg feketés, mély fekete pontozással (13. ábra). A fehéres dudoros foltok különösen az előháton szembetűnőek. Lábai vörösek, csápjai barnásak. A pofák elülső végei kissé ráhajlanak a fejpajzsra. A 2. csápíz körülbelül három­szor olyan hosszú, mint a 3. (14. ábra : C). A lábszárak tüskések, a középső csípőkön 2 befelé hajló nyúívány látható. Lárváját lásd 14. ábra: D. 8—11 mm.

Cirkummediterrán faj. Faunaterületünkön nem gyakori. Előfordul a Bodrog­ közben, a Delibláti homokpusztán, a Kisalföldön és a Dunántúlon. Melegkedvelő. Verőfényes, kopár, homokos helyeken, gyepes lejtőkön Boragináceákon, leginkább Echium-on, Anchusa-n és Cynoglossum-on él. (IV-IX.) (=pedemontana Fabr.)

Változatai:

1 (2) Barnás,fehéres dudorokkal. 3. csápíze kb. háromszor rövidebb, mint a 2. (14. ábra : E). Keskeny tojás alakú, a fehéres dudorok kisebbek és keve­sebb számúak, mint a törzsalakon. Fejpajzsa szabad (17. ábra: B). 8-9 mm. - Magyarországon ritka. Eddig az Alföld északi részén gyűjtötték
ab. minor PUT.
2 (1) Sárgásbarna, fehéres dudorok nélkül. 3. csápíze kb. négyszer rövidebb, mint a 2. (14. ábra: F). Széles tojás alakú. Feje és előhátának elülső fele sűrűn, feketén, mélyen, testének többi része színtelenül pontozott, szabály­ talan sárgásbarna kiemelkedéssel. Feje elöl szélesen lekerekített, a fejpajzs szabad. 8—9 mm. - Igen ritka. Eddig csak Magyaróvárról ismert. (V.)
ab. antennata HFY.
Cs. Dr. Halászfy Éva: Fauna Hungariae 46. füzet Poloskák II. - Heteroptera II.

Tudományos név:

Psacasta exanthematica

Források:

- faunaeur.org

- KONDOROSY, E. (1999): Checklist of the Hungarian bug fauna (Heteroptera). – Folia entomologica hungarica 60: 125–152.

- biolib.cz

- Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region