Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A szárnyfedők sötét varratszegélye keskeny, és nem éri el a csúcsot. Pontsorai erősebbek, de a végük felé elmosódottak. Az előtor háta sárgásvörös, feje szurokbarna vagy barnásvörös, csápjai és lábai sárgásvörösek, hátulsó combja fekete, hasa is fekete. Homlokdudorai elmosódottak, a homlokbarázdákat alig lehet észlelni. Az előtor háta elmosódottan és sűrűn pontozott. 2—2,8 mm.

Előfordul csaknem egész Európában, délen a Balkán-félsziget északi részéig és a Kaukázusig, valamint Nyugat-Szibériában. Magyarországon mindenütt előfordul és gyakori. Tápnövényei különféle vadon növő Solanaceák (Solanum dulcamara, Lycium, Atropa, Hyosciamus stb.), de a termesztett burgonyán is él. Nagyobb jelentősége mint kártevőnek hazánkban nincs — Közönséges burgonyabolha
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Psylliodes affinis

Források:

- Tomov, Gruev, Vig, Merkl: Chrysomelidae (Coleoptera) of the Bükk National Park

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás