Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

A szemek melletti barázda törés nélkül halad a csápok tövéig, végig egyforma széles (). Réz- vagy bronzszínű. Homloka elmosódottan, erősen pontozott. Az előtor háta trapéz alakú, oldalszegélye egyenes és előrefelé erősen elkeskenyedik, felülete gyengén domború, finoman és sűrűn pontozott, a pontok között recézett. Szárnyfedői megnyúlt tojásdadok, laposak, pontsorai finomak, közterei teljesen laposak, recézettek és selymes fényűek. 2,5—3,2 mm.

Előfordul csaknem egész Európában, északon Dél-Svédországig, a Földközi-tenger táján, Észak-Afrikában, Kisázsiában, a Kaukázusban, Iránban és a Kaspi-tó környékén. Magyarországon a ritka fajok közé tartozik. Eddig csak a Dunántúlról (Nagypeterd, Siófok, Pápa) és az Alföld északkeleti részeiről (Szerencs, Sátoraljaújhely) ismeretes. Tápnövényei különféle keresztesvirágúak, így a Sisymbrium officinale, Brassica nigra, Diplotaxis muralis stb. (= obscura Duftschm.)
Forrás: Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Psylliodes cuprea

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás