Nincs kép rögzítve

Nincs találat rögzítve

Nincs helyszín rögzítve

Leírás

Teste sötét bronzbarna, keskenyebb és laposabb. A szemek melletti barázda a csápok tövéig egyforma széles, a homlokdudorok csücske nem szűkíti el. A homlokbarázdáknak nyoma is alig látható, homlokdudorai elmosódottak. Homloka jól láthatóan pontozott. Az előtor pontozása is sűrű és durva, a pontok köze recézett. Szárnyfedőin a vállbütyök jól fejlett, pontsorai erőteljesek, közterecskéi majdnem laposak, jól láthatóan pontocskázottak, recézettek, ami miatt selyemfényű. 2,2—2,6 mm.

Közép-európai faj, Franciaországtól Németországon, Ausztrián át Magyarországig fordul elő. Faunaterületünkön ritka, eddig csak a Dunántúlról (Magyaróvár, Siófok, Baranya megye) ismerjük. Tápnövényei különféle keresztesvirágúak, elsősorban káposztafélék
Dr. Kaszab Zoltán (1962): Levélbogarak - Chrysomelidae: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae)

Források

Tudományos név:

Psylliodes cupreata

Forrás:

- Károly Vig (2003): Leaf Beetle Fauna of the Carpathian Basin (Central Europe) - Special topics in leaf beetle biology - Proceedings of the Fifth International Symposium on the Chrysomelidae

Társalgás